Menu

Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
T.j. výkonů prováděných v zájmu fyzické osoby.
Kalkulace dle režijních nákladů ZZ
I.POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Ceník výkonů prováděných v zájmu fyzické osoby nehrazených ze zdravotního pojištění. Kalkulace dle režijních nákladů ZZ
a)Jesle a mateřské školy1. přihláška150 Kč
2. přihláška a každá další100 Kč
b)Studium pro střední školy (SOU, gymnázium)150 Kč
c)Přihláška na VŠ1. přihláška250 Kč
2. přihláška a každá další150 Kč
d)Potvrzování zdravotní způsobilosti na přihlášky na letní a zimní tábory, rekreační a sport. akce150 Kč
e)Povolování zájmové činnosti (hudební, sportovní) na 1 rok150 Kč
II.LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY
Ceník výkonů prováděných v zájmu fyzické osoby nehrazených ze zdravotního pojištění. Kalkulace dle režijních nákladů ZZ
a)Vyšetření k žádosti o lázeňskou léčbu a pobyt v ozdravovně na vlastní žádost pacienta nebo rodiny300 Kč
b)Lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte pro různé účely (prodloužená mateřská dovolená, neplacená dovolená, zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby, atd.)250 Kč
c)Lékařská zpráva o proběhlém onemocnění (pokud je vyžadováno kolektivním zařízením)100 Kč
d)Lékařské zprávy pro účely soudu, sociální šetření v rodině, zdravotní stav dítěte350 Kč
e)Lékařská zpráva pro odklad školní docházky,200 Kč
III.DALŠÍ VÝKONY NEHRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Ceník výkonů prováděných v zájmu fyzické osoby nehrazených ze zdravotního pojištění. Kalkulace dle režijních nákladů ZZ
a)Vystavení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství200 Kč
b)Nehrazená očkování (např. aplikace protiklíšťové očkovací látky, poučení)100 Kč
c)Vystavení Zdravotního průkazu nebo duplikátu OČR100 Kč
IV.VYŠETŘENÍ K ŽÁDOSTI O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (VČETNĚ BARVOCITU A VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU O ZDRAVOTNÍM STAVU PRO AUTOŠKOLU)500 Kč
V.VSTUPNÍ PROHLÍDKY PRO ZAMĚSTNAVATELE400 Kč
VIVYŠETŘENÍ PRO VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU500 Kč
VII.VÝPIS Z KARTY (PŘEDÁVACÍ PROTOKOL) PŘI ZMĚNĚ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE
(Součástí výpisu je xerox důležitých odborných nálezů a poštovné)300 Kč
VIII.KOSMETICKÉ ÚKONY
Nastřelování náušnic švédským přístrojem Blomdahl500 Kč
IX.PLATBA ZA DOPRAVU
Návštěvní služba lékaře do bytuzákladní sazba + km
Základní sazba + km (1 km = 20 Kč)
X.HOMEOPATICKÁ PORADNA
a)Komplexní pohovor a 1. prohlídka, vypsání chorobopisu (1 hodina)300 Kč
b)Kontrolní vyšetření (cca 30 min)150 Kč
MUDr. Vorlíčková Petra - Praktický lékař pro děti a dorost - idatabaze.cz